Usługi jakie świadczymy są najwyższej jakości.
Przekonaj się sam.

Zarządzanie i administracja

 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali Właścicieli.
 • Protokolarne przejmowanie nieruchomości wraz z dokumentacją księgową techniczną i prawną. 
 • Przygotowanie procedur w celu prawnego usankcjonowania powstania Wspólnoty Mieszkaniowej. 
 • Przeprowadzenie procedur wyodrębnienia Wspólnoty Mieszkaniowej z zasobów spółdzielni mieszkaniowej.
 • Reprezentacja Wspólnot przed odpowiednimi urzędami i instytucjami.
 • Przygotowywanie uchwał zgodnych z zapisami ustawy o własności lokali i Kodeksu Cywilnego. 
 • Przygotowanie i kompleksowa obsługa zebrań Wspólnoty. 
 • Prowadzenie korespondencji z Właścicielami, w tym: udzielanie informacji administracyjnych właścicielom oraz użytkownikom lokali przez telefon i elektronicznie drogą e-mail, 
 • Przygotowanie formalno-merytoryczne, negocjowanie oraz nadzór nad realizacją umów z dostawcami mediów i usług.
 • Pozyskiwanie ofert ubezpieczeń nieruchomości wspólnej.
 • Prowadzenie negocjacji i przygotowanie umów z tytułu pożytków z nieruchomości wspólnej. 
 • Prowadzenie ewidencji urządzeń pomiarowych budynku.  
 • Powiadamianie mieszkańców o planowanych przerwach w dostawie ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej i cieplnej - spowodowanych awarią lub jej usunięciem.  
 • Dostarczenie powiadomień o zmianach wymiaru opłat za lokal mieszkalny oraz wszelkich rozliczeń mediów. 
 • Archiwizowanie dokumentów zarządzanej Wspólnoty Mieszkaniowej. 
 • Przygotowanie projektów, regulaminów wewnętrznych dla nieruchomości, a w szczególności: planów kont, regulaminu rozliczenia mediów, statutu, regulaminu porządku domowego, regulaminu korzystania z części wspólnej — oraz bieżące dostosowywanie ich do potrzeb mieszkańców.