Usługi jakie świadczymy są najwyższej jakości.
Przekonaj się sam.

Obsługa umów najmu

  • Nadzorowanie prawidłowości wywiązywania się z umów najmu.
  • Realizacja potrzeb najemców zgodnie z zawartymi umowami najmu.
  • Przygotowanie do prezentacji nie wynajętej powierzchni nieruchomości.
  • Prezentowanie wolnych powierzchni potencjalnym najemcom.
  • Przeprowadzanie negocjacji warunków umów najmu zgodnie z oczekiwaniami Właścicieli nieruchomości.