Usługi jakie świadczymy są najwyższej jakości.
Przekonaj się sam.

Obsługa Techniczna

 • Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości  wymaganej przez przepisy ustawy Prawo Budowlane.
 • Zabezpieczenie wykonawstwa corocznej kontroli technicznej ogólnobudowlanej budynku.
 • Zabezpieczenie wykonawstwa pozostałych  okresowych  przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 • Zapewnienie niezwłocznego  usunięcia awarii i jej skutków. 
 • Pomoc przy wyborze wykonawcy remontów i przeprowadzenie procedury przetargowej. 
 • Weryfikacja przedstawionych kosztorysów przez wykonawców. 
 • Organizowanie i nadzór nad robotami remontowo – modernizacyjnymi.
 • Odbiór techniczny wykonanego remontu.  
 • Sporządzanie potrzeb remontowo – konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych. 
 • Opracowywanie planów remontów budynku. 
 • Przygotowywanie przetargów i zapytań ofertowych  dotyczących wyboru wykonawców  robót  i usług konserwacyjnych i remontowych oraz analiza ofert na te remonty.
 • Przygotowywanie procedur prowadzących do otrzymania kredytów z premią oraz inwestycyjnych na planowane remonty.  
 • Bieżąca kontrola utrzymania w należytym stanie technicznym zarządzanej nieruchomości.
 • Bieżąca weryfikacja mocy zamówionej dla energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 • Nadzorowanie i organizowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.