Usługi jakie świadczymy są najwyższej jakości.
Przekonaj się sam.

Obsługa Finansowo-Księgowa

 • Prowadzenie spraw księgowych Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych. Obsługa księgowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego system łatwej obsługi nieruchomości „SŁONIE”.
 • Przygotowywanie projektów planów rzeczowo – finansowych. 
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego. 
 • Przygotowanie rozliczeń eksploatacyjnych nieruchomości wspólnej oraz funduszu remontowego. 
 • Rozliczenia indywidualne poszczególnych właścicieli. 
 • Bieżąca analiza przychodów i kosztów utrzymania nieruchomości. 
 • Obsługa bankowa i pocztowa. 
 • Zapewniamy płatności masowe dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Dokonywanie bieżących płatności objętych stałymi umowami.
 • Monitoring terminowości wpłat od Właścicieli lokali oraz ich windykacja.
 • Dostęp do rozliczeń Właścicieli poprzez www.e-kartoteka.
 • Przechowywanie dokumentów  Wspólnoty Mieszkaniowej  zgodnie z obowiązującymi przepisami.